Phê duyệt 1/500 dự án Century City Sân Bay Long Thành

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bình Sơn, tại xã Bình Sơn huyện Long Thành.

Ngày 27/04/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 134/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tập đoàn Kim Oanh tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành

 

 

Admin
TOP